•  

Program GPS


Seminar Kepenggunaan dan Majlis Pelancaran Penubuhan Gerakan Pengguna Siswa Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis

   09/10/2013 hingga 09/10/2013
    Perlis
   0 likes


Tempat : Dewan Banquet, Paun Inn, PTSS
Catatan : Dirasmikan oleh Yang Berbahagia Mejar (K) Tuan Haji Md Noor b. Baharom, Pengarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis