•  

Program GPS


PROGRAM PENGHAYATAN ALAM SEKITAR DAN TADABBUR ALAM

   04/11/2018 hingga 04/11/2018
    Selangor
   3 likes


Program Penghayatan Alam Sekitar dan Tadabbur Alam yang berbentuk trek di sepanjang educational trail SISFEC (Pembelajaran pelbagai spesies flora) dan aktiviti water confident di Blue Lagoon. Sesi tazkirah alam di dua (2) check point sebagai satu aktiviti pengisian rohani kepada peserta.