•  

Program GPS


KEM PEMANTAPAN INSANIAH GPS UPM SIRI 5.0

   22/02/2019 hingga 24/02/2019
    Selangor
   10 likes


Kem Pemantapan Insaniah GPS UPM Siri 5.0 adalah salah satu program yang dianjurkan oleh Gerakan Pengguna Siswa (GPS) Universiti Putra Malaysia bertujuan mempertingkat dan memantapkan kemahiran insaniah pelajar. Kem seumpama ini adalah satu platform untuk membentuk generasi pengguna baru yang bijak, rasional dan bertanggungjawab serta mahir dalam membuat keputusan penggunaan, serta mempunyai semangat kesukarelawan yang tinggi dalam membantu melindungi pengguna lain. Justeru, Kem Pemantapan Insaniah Siri 5.0 GPS Putra merupakan platform yang sesuai dalam mempertingkat kemahiran insaniah pelajar melangkaui aspek berkaitan kepenggunaan.